Gebruik van elektronische monitoring (MEMS) bij directe orale anticoagulantia

Achtergrond

Verschillende studies tonen aan dat de therapietrouw bij directe orale anticoagulantia (DOAC) suboptimaal is, wat problematisch kan zijn omwille van de korte halfwaardetijden. Elektronische monitoring via MEMS heeft reeds zijn nut bewezen in klinische studies, maar nog niet in ambulante setting.

Doel van de studie

Met deze haalbaarheidsstudie zal worden onderzocht onder welke omstandigheden het haalbaar is voor de apotheker om Medication Event Monitoring Systems (MEMS®) in te zetten als monitoringtool om de therapietrouw van DOAC patiënten op te volgen en deze patiënten te begeleiden.

Op volgende onderzoeksvragen zal getracht worden een antwoord te formuleren:

  • Welke barrières ondervinden officina-apothekers om MEMS® te gebruiken in de dagelijkse praktijk?
  • Hoe ervaren patiënten het gebruik van elektronische monitoring bij therapietrouw? Wat verwachten patiënten van de apotheker rond therapietrouw?
  • Welke therapietrouw-gerelateerde problemen kunnen opgespoord worden door een tijdelijke opvolging met MEMS® en een bespreking van de MEMS®-resultaten met de apotheker?
  • Hoe ervaart de huisarts het gebruik van elektronische monitoring bij therapietrouw? Wat verwacht hij van de apotheker rond therapietrouw?
  • Wat is de correlatie tussen de therapietrouw geregistreerd aan de hand van MEMS® en de therapietrouw geregistreerd door de MPR of aan de hand van zelfrapportage?

Timing

Start project: oktober 2020
Voorziene einddatum: april 2021

Team

Het project wordt opgevolgd en gecoördineerd door Drs. Apr. Sara Desmaele (Mioca), met ondersteuning van Prof. Stephane Steurbaut (VUB/UZ Brussel), Prof. Bernard Vrijens (CEO Aardex), Drs. Apr. Andreas Capiau, Prof. Koen Boussery, Prof. Lies Lahousse, Dr. Apr. Els Mehuys (Eenheid Farmaceutische Zorg, UGent) en Apr. Silas Rydant (Mioca/VUB).

Sponsor

Het project wordt gefinancierd door de Provincie Antwerpen en de Koninklijke Apothekersvereniging Antwerpen (KAVA)

You may also like