Implementatie van type 3 MR in de Belgische officina (doctoraat)

Achtergrond

Type 3 medication review, ook wel gevorderde of klinische MR genoemd, houdt in dat de apotheker met een kritische blik de medicatiehistoriek van de patiënt naast de medische voorgeschiedenis en de relevante labowaarden legt. Na een gesprek met de patiënt wordt de medicamenteuze therapie, in samenspraak met de arts, geoptimaliseerd.

MR type 3 is reeds gekend en erkend in verschillende landen, waaronder Nederland. Vanuit Mioca geloven we sterk in deze dienstverlening én dat deze op een kwaliteitsvolle manier kan worden aangeboden vanuit de officina-apotheker in samenwerking met de huisarts en in samenspraak met de patiënt.

Meer info op onze website

Praktijkgericht onderzoek

In samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel werd een doctoraatsproject opgezet om na te gaan onder welke omstandigheden type 3 MR kan geïmplementeerd worden in de Belgische apotheek.

Er wordt onder meer onderzocht welke de barrières zijn bij de huisarts, apotheker en specialist, maar ook wat de rol van de patiënt kan of moet zijn. Daarnaast wordt onderzocht welke geschikte doelgroepen zijn om MR bij uit te voeren. Op basis van dit traject zullen concrete aanbevelingen gedaan worden aan de beleidsmakers.

Team

Het project wordt opgevolgd door Apr. Anneleen Robberechts (Mioca), met ondersteuning van Prof. Hans De Loof (hoofdpromotor, UA), Prof. Guido De Meyer (co-promotor, UA), Prof. Stephane Steurbaut (co-promotor, VUB/UZ Brussel), Apr. Joke Opsomer (Mioca) en Apr. Silas Rydant (Mioca).

Sponsor

Het project wordt gefinancierd door de Koninklijke Apothekersvereniging Antwerpen (KAVA).

You may also like